Informační věda .cz

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Vývoj softwarových nástrojů pro zabezpečení informačních a knihovnických služeb je škálován podle typu instituce i v USA

Z výzkumu, který uveřejnil prestižní internetový portál Library Technology Guides (http://librarytechnology.org/), vyplývá, že i v USA existuje specifický vztah mezi rozšířením konkrétního softwarového nástroje a typem instituce. Např. produkt Alma společnosti Ex Libris, který rozvíjí jednotné rozhraní pro správu opravdu všech zdrojů knihovny, obhájil své místo na trhu a je typickým nástrojem velkých výzkumných univerzit. Služeb OCLC využívají naopak střední knihovny. V ČR velmi populárni OS KOHA je často v menších akademických knihovnách a jeho správa je poskytována komerčním dodavatelem.