Kateřina Nekolová působící dlouhodobě na Ústavu informačních studií a knihovnictví se systematicky věnuje tématu služeb pro imigranty. Samozřejmě v jejím výzkumu se neomezuje pouze na imigranty ze zemí, které vnímá česká společnost, jako politicky a ekonomicky, ale i eticky odlišné, ale i cizince ze zemí, jako je Španělsko nebo Francie. Výstupem její práce je např. článek v časopise Ikaros, kde uvádí: "Například Parlamentní knihovna svým uživatelům poskytla seznam dostupných titulů ze svého fondu na téma "Islám - Islámské země - Migrace - Uprchlíci". V knihovně je na toto téma rozsáhlá kolekce publikací od českých i zahraničních autorů.[21] Městská knihovna Most pro své čtenáře připravila nabídku knih "Život v cizí zemi". Jedná se o knihy s tématikou emigrace, vyhnanství, přistěhovalectví a jiných způsobů dobrovolného nebo vynuceného života mimo domov. Ukázka knih z této nabídky je dostupná na webových stránkách knihovny.[22] Na téma "Islám, islámská kultura, islamismus" pak nabízí vybrané publikace ze svého fondu Městská knihovna v Praze, seznam knih je dostupný na webových stránkách knihovny."

FALTEJSKOVÁ, Renata a JAMPÍLKOVÁ, Klára a NEKOLOVÁ, Kateřina a Sikorová a Zuzana. České knihovny a uprchlíci. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 2 [cit. 2016-04-01]. urn:nbn:cz:ik-17688. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17688