Učebna byla nabitá zdejšími studenty i zástupci z řad veřejnosti. Hlavním tématem byly důvody, proč lidé v USA protestují proti některým dětským knihám a chtějí, aby nebyly k dispozici ve školních a veřejných knihovnách. Příčin, které vedou knihovníky k tomu, že některé knihy mizí z regálů a jsou dostupné jen na vyžádání, je několik: sexualita, zejména homosexualita, nahota, politická nekorektnost, rasismus, nevhodná slova a vše, co odporuje křesťanskému vidění světa. Zajímavostí je, že každý občan Spojených států amerických si může ve své knihovně stěžovat a pokud se sejde odpůrců více, kniha je stažena z volného výběru nebo přesunuta do oddělení pro dospělé. Bylo uvedeno několik příkladů, které by patrně nikoho z nás nenapadlo svým dětem zakázat, např. Dobrodružství Huckleberryho Finna nebo Čaroděj ze země Oz. John D'Amicantonio hovořil o aktivitách American Library Association, která tyto případy monitoruje. Tato asociace spíše prosazuje otevřený přístup ke knihám. Přednáška probíhala v příjemné atmosféře a Johnu D'Amicantoniovi  se velice brzy podařílo zapojit mnoho studentů do diskuse.