Informační věda .cz

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Konference BOBCATSSS 2015

Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) pořádá s Univerzitou v Tampere mezinárodní sympozium BOBCATSSS.

BOBCATSSS 2015 se uskuteční ve dnech 28. - 30. 1. 2015 v Brně, program bude zaměřen na tématadesign, inovace a participace v informační vědě a knihovnictví.


Více o sympoziu BOBCATSSS najdete na webu http://www.bobcatsss2015.com/wp/.