Modul napomáhá způsobilosti pro efektivní práci s informacemi v rozhraní Internetu. Jde o seznámení se s historií, standardy, protokoly a fungováním Internetu. Na Internet je nazíráno z hlediska zpřístupnění a vyhledávání informací. Pozornost je věnována především vyhledávací strategii zahraničních vyhledávacích a metavyhledávacích systémů. Jedná se o principy fungování vyhledávacích prostředků a jejich přehled.   

  1.             Informační služby a jejich vymezení v kontextu informační vědy a knihovnictví
  2.             Historické aspekty informačních služeb
  3.             Moderní technologie, integrace systémů, standardizace a trendy
  4.             Informace poskytované veřejnou správou
  5.             Komerční producenti a jejich služby
  6.             Volný přístup - Open access
  7.             Knihovny
  8.             Příklady databází odborných informací a dalších služeb