Modul se zaměřuje na specifika marketingu v oblasti informačních služeb. Rozvíjí základní porozumění marketingovým procesům a jejich aplikaci na vlastní působení v informačních institucích. Součástí jsou doporučení k přípravě vlastního projektu.

1. Marketing a marketingový mix
2. Produkt – výrobek, služba, informační služba
3. Analýza okolí produktu
4. Cílové skupiny produktu
5. Marketingové strategie
6. Komunikační mix
7. Příprava vlastního projektu

Další informace k tomuto tématu od autorky příspěvku.