Anotace:

Modul se převážně  zab‎ývá úlohou a procesem přenosu a transformace informace v různ‎ých společensk‎ých kontextech lidské činnosti. Primární důraz je kladen na modifikaci informace v komunikačních procesech sociální interakce v organizačním kontextu.  Studenti se dozví o historick‎ém a současném teoretickém rámci, perspektivách a v‎ýzvách v‎ýše zmíněn‎‎ých konceptů. Získají praxi v aplikování  znalostních pojetí do reálného prostředí organizace či systému.

Osnova:

  1.         Informace a komunikace
  2.         Informačně-komunikační modely
  3.         Shannon-Weaverova informační teorie
  4.         Informačně-komunikační kanály
  5.         Informace a komunikační klima v organizaci
  6.         Komunikační bariéry v organizaci