Modul si klade za cíl uvést do souvislosti pojmy data – informace – znalosti. Nastínit problematiku analýzy obsahu dokumentu a interpretace textu. Uvést vybrané příklady tradičních systémů organizace znalostí ve srovnání se systémy založenými na možnostech nástrojů Webu 2.0.

Osnova

  1. Souvislosti mezi pojmy data – informace – znalosti
  2. Informační a znalostní management
  3. Interpretace informací a znalostí a obsahu textu
  4. Pořádání informací a znalostí
  5. Folksonomie – vybraný trend v pořádání informací a znalostí
  6. Aplikace systémů založených na tagování