Knížka zkoumá, jakou roli hrála informace a nové způsoby jejího předávání v historické perspektivě. Výklad zahajuje vyprávění o "mluvících bubnech", které byly používány k přenosu zpráv ve vybraných oblastech Afriky. Další kapitoly pojednávají o převratných vynálezech, které znamenaly novou úroveň v uchovávání, organizování či přenosu informací (vynález písma, abecedního řazení, telegraf, telefon, počítač či Internet). Těmto novým technologiím se autor věnuje z hlediska teorie informace, zároveň připomíná řadu osobností, které k rozvoji teorie informace zásadním způsobem přispěly (Shannon, Wiener, Turing a další).

Více informací najdete na European Library.