Monografie Úvod do informační vědy autorů Davida Bawdena a Lyn Robinson (oba působí na City University London) je pravděpodobně nejnovější publikací o rozsahu a struktuře moderní informační vědy nejen v Evropě, ale s největší pravděpodobností i na světě. Bereme-li v úvahu skutečnost, že práce byla vydána na sklonku roku 2012, nic novějšího a přesvědčivějšího není na knižním trhu ve světě ani u nás. David Bawden a Lyn Robinson jsou známými osobnostmi nejen pro české knihovnictví a knihovny, ale i pro českou a slovenskou informační vědu, neboť se podíleli na celé řadě vzdělávacích aktivit v Evropě, České republice a na Slovensku. David Bawden byl několikrát pozván jako hlavní řečník oborových konferencí do České republiky nebo na Slovensku.

Pro další informace doporučujeme článek v časopise  Knihovna plus.