Cílovou skupinou byli studenti vysokých škol, vyšších odborných škol, zájemci o studium na vysokých školách studijních programů Informační věda a knihovnictví a Informační a znalostní management.

Výstupy projektu: 

  • Sjednocení obsahové stránky profilových předmětů Internet a informace, Rešeršní činnost, Informační věda, Informační a znalostní management, Informační politika, Marketing informačních služeb, Světové informační systémy a služby, Základy managementu pro informační pracovníky, Ekonomika podniku
  • Vytvoření portfolia studijních materiálů v českém a anglickém jazyce
  • Zpracování oborové didaktiky jednotlivých předmětů informační výchovy
  • Vystavení vytvořených studijních materiálů na nově vzniklém webovém portálu pro podporu e-learningových forem studia
  • Pilotní ověření a evaluace vytvořených stud.opor a e-learningových aplikací
Více informací najdete v přiložené prezentaci.