Datum konání: 6. října 2011

Čas konání: 8:00 – 17:00

Místo konání: Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101, Valašské Meziříčí, Budova bakalářských studií (Jičínská ul.)

 

Účastníci obdrží „Certifikát o absolvování vzdělávací akce“

NA TUTORIÁL JE NUTNÉ SE VČAS ZAREGISTROVAT

 

PROGRAM

 

6. října 2011

8:00 – 8:30                   Prezentace

8:30 – 9:00                   Coffee Break

 

9:00 -10:30                   Tutoriál – český jazyk

Učebna č. 306: Informace a Internet, Informační věda, Rešeršní činnost,

Učebna č. 309: Komunikace informací, Světové informační systémy a služby, Základy managementu pro informační pracovníky

Učebna č. 409: Informační a znalostní management, Marketing informačních služeb, Ekonomika podniku

(Analýza korespondenčních úloh, diskuse k problematickým otázkám, příprava na závěrečný test)

PhDr. Beáta Sedláčková, Ph. D., PhDr. Milena Medková,

Ing. Alena Juráková, Ph. D.

 

10:30 – 12:30                   Tutoriál –anglický jazyk

Učebna č. 306: Information and the Internet, Information Science, Search Strategy

Room No. 309: Communication of Information, Information Services in Global Context, Introduction to Management for Information

                   Specialists

Room No 409: Information and Knowledge Management, Marketing of Information Services, Business Economics in the Era of Information Society

RNDr. Anna Neumanová, Ing. Wolfgang Melecký, Ph. D.,

Mgr. Aleš Linduška

Přestávka

 

13:30 – 17:00                   Odborné přednášky (obsahově doplňující témata tutoriálu)

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví

„Competitive Inteligence, informační věda a knihovny“

PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky

„Informační a knihovnická studia: průvodce studijním oborem na Slezské univerzitě v Opavě“

Ing. Petr Rozehnal, PhD.

Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra Aplikované informatiky

„Aplikovaná informatika a znalostní společnost“

PhDr. Ondřej Fabián

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, knihovna

„Univerzitní knihovna UTB – řešení pro EIZ“

Ing. Ondřej Neuman, Ing. Roman Kašpar

Manažer MAS Rožnovsko, Manažer MAS Luhačovské Zálesí

„Možnosti čerpání dotací pro venkovské oblasti“

 

17:00 – 18:00                   Diskuse

 

PROGRAM A REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE V PŘÍLOZE