POZVÁNKA

UVODNÍ TUTORIÁL

 

Srdečně Vás zveme na bezplatný úvodní tutoriál projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0284

„Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu“

 

Datum konání: 13. května 2011

Čas konání:      8:00 – 17:00

Místo konání:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba,

                           17. listopadu 15, 708 33

   Místnost:  Aula NA4, NA5

 

 

Účastníci obdrží „Certifikát o absolvování vzdělávací akce“

 

NA TUTORIÁL JE NUTNÉ SE VČAS ZAREGISTROVAT

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, přiložený registrační formulář a zašlete ho nejpozději do 2. května na email: infoeduca@seznam.cz

 

Program:

 

8:00 –   9:30               Prezentace

                                   Coffee Break

 

9:30 – 13:00                Úvodní přednášky:

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

                                   Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví

                                   „Competitive Inteligence“

                                   Ing. Ondřej Neuman

                                   Manažer MAS Rožnovsko

                                   Prezentace možností programu Leader“

                                   Ing. Roman Kašpar

                                   Manažer MAS Luhačovské Zálesí

                                    „Prezentace Programu rozvoje venkova ČR“

                                    Ing. Jana Tesařová

                                    Předsedkyně MAS Bojkovska

                                    „Prezentace činnosti Místních akčních skupin v ČR“

Ing. Alena Juráková, Ph.D.

Vysoká škola báňská –TU Ostrava. Ekonomická fakulta, Katedra Aplikované informatiky

„Úvod do aplikace Moodle“

                                    PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky

„Testové úlohy v aplikaci Moodle“

                                   

(Tlumočení: RNDr. Anna Neumanová)

 

Přestávka, oběd

 

14:00 – 16:30             Průvodce studiem – český jazyk

                                   E-opory: Informace a Internet, Informační věda, Rešeršní činnost, Komunikace informací, Světové informační systémy a služby, Základy managementu pro informační pracovníky, Informační a znalostní management, Marketing informačních služeb, Ekonomika podniku

                                   PhDr. Milena Medková, Ing. Alena Juráková, Ph.D.

 

                                    Průvodce studiem –anglický jazyk

                E-opory: Information and the Internet, Information Science, Search  Strategy, Communication of Information, Information Services in Global Context, Introduction to Management for Information Specialists, Information and Knowledge Management, Marketing of  Information Services, Business Economics in the Era of Information Society

RNDr. Anna Neumanová, Ing. Wolfgang Melecký, Ph.D.

 

Přestávka

 

17:00 – 18:00             Diskuse

           

 

Občerstvení hrazeno z finančních prostředků projektu (ESF, státní rozpočet ČR)